Dev Çocuk Anaokulu

Eğitim ve Öğretim

Dev Çocuk, eğitim danışmanlığı, eğitim koordinatörlüğü, ebeveyn rehberliği ve pedagojik destek hizmeti bulunan, MEB ruhsatlı bir okul öncesi özel eğitim kurumudur.


Dev Çocuk, fiziki alanını en verimli şekilde kullanarak, doğal aydınlanma ve doğal havalandırma imkanına sahiptir. Tüm birimlerimiz çocuklarımızın ihtiyaçlarını kendilerinin karşılayabilmelerine yönelik hazırlanmış olup, güvenlik ve sağlık açısından olumsuz olabilecek şartlardan arındırılmıştır.


Dev Çocuk, 2015-2016 yılından itibaren okulda verilen yabancı dil dersleri süre sınırından çıkarılarak etkinlik dili haline getirilmiştir. English Kids Academy işbirliği ile aylık ve haftalık bültenler hazırlanırken hedeflenen kazanımlarla temalar esas alınır, uygulamalarımız her aşamada denetlenir. Bültenler ebeveynlere aylık olarak iletilir.


Dev Çocuk, uygulamalı atölye eğitimlerini benimsemiştir. Yanı sıra anadil, matematik, satranç, görsel sanatlar, kodlama, müzik, drama, yabancı dil, akıl oyunları, hareket ve yoga eğitimleri programımızın bir parçası olup ekstra ücret talep edilmemektedir.


Dev Çocuk, çocuklarda sosyal gelişimi desteklemek amaçlı okul öncesi yaş grubuna uygun kültürel, eğlenceli ve eğitici, sosyal beceriyi geliştiren kazanımları hedefleyen gezi ve aktiviteler uygulamaktadır.


Dev Çocuk 3 ayrı yaş grubu için sınıflar oluşturmuştur. Yaş grubuna göre gelişimsel takibe alınan çocuklarımız Pre, Small, Middle ve Upper Group olarak adlandırılmaktadır.


Dev Çocuk ‘önce çocuk’ ilkesini benimsemiş ve çocuklarda dil gelişimi, bilişsel gelişim, öz bakım becerileri, sosyal duygusal gelişim ve psiko motor gelişim olarak 5 başlığı takip eden, yaş grubuna özel eğitim verir.


Dev Çocuk, Montessori, Reggio Emilio, Waldorf gibi eğitimde öncü akımların temelinde karma eğitim modeli uygulamaktadır. Bu kapsamda konular amaç değil araç niteliğindedir. Yaratıcı düşünceyi destekleyici, özgür kılan, merak ve heves uyandıran esnek bir eğitim programı uygulanmaktadır. Yaparak, yaşayarak, deneyimleyerek ve doğal öğrenme programda temel prensibimizdir.


Dev Çocuk, çocukların tüm gelişim evrelerini dikkate alır. Çocukların ilgi ve yeteneklerini ön plana çıkartan atölye temelli eğitim içeriğimiz birbirinin devamı niteliğindedir. Doğaya entegre edilmiş okul öncesi müfredat, hedeflenen kazanımları pekiştirici oyunlar ile sunulur.


Dev Çocuk, üretken, kendisi ve çevresiyle dost, iletişimi kuvvetli, özgüven sahibi ve özgür bireyler yetiştirmeyi hedefler. Bir sonraki eğitim kademesine ve hayata hazırladığımız çocuklarımız eğitim disiplini içerisinde doğal öğrenme yaşarlar.

Dev hayatlar, bizimle başlar..