Dev Çocuk Anaokuluna
Hoş Geldiniz

Portfolyo (gelişim dosyası), çocuğun belli bir zaman periyodu içindeki gelişimsel durumuna ait özellikleri ve değişimleri yansıtan çok boyutlu gelişim dosyasıdır. Çocukların gelişimlerinin, ilerlemelerinin, öğrenmelerinin belgelenmesi esastır. Portfolyo, çocuğun bireysel bir çalışması gibi görünse de aslında öğrenme sürecinin bir yansımasıdır ve çocuğun öğretmeniyle, arkadaşlarıyla ve ailesiyle etkileşimlerinin, paylaşımlarının da somut örneklerini yansıtır. Bu nedenle portfolyo çocuğun kişisel gelişiminin sosyal boyutunu gösterir. Portfolyonun sunulma aşaması, üst düzey zihinsel, sosyal becerileri ve dil becerisini gerektirir. Çocuğun port folyosunu anne ve babasına anlatması, sürecin en son ve en üst becerisidir. Port folyolar, çocuğu tanımak ve çocuğun kendini tanıması için kullanılan en güdüleyici araçlardan biridir. Çocuklar, her dönem gelişim dosyalarını anne babaları ile paylaşmaktadırlar Çocuğun bütün gelişim alanlarını kapsayan bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarının belirlenmesi amacıyla "Gelişim Gözlem Formu" na dayalı olarak yılda üç kez hazırlanacak olan "Gelişim Raporu" ile velilerle paylaşılacaktır.

Etkinliklerimiz


 • GEMS Etkinliği (Matematik Fen ve Doğa Araştırmaları)
 • Hareket Etkinliği
 • Oyun ve Drama Etkinliği
 • Türkçe Dili Etkinliği
 • Sanat Etkinliği
 • Müzik ve Orff Etkinliği
 • IB Öğrenen Profilimiz (Düşünen, bilgili, dengeli, iletişim kuran, duyarlı, araştıran, sorgulayan)
 • Derin Düşünme Noktaları (Beyin fırtınası )
 • Montessori Çalışmaları
 • Alan Gezisi
 • Atölye Çalışmaları
 • Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
 • Mutfak Etkinliği

Rehberlik Hizmetleri: Öğrencileri izleyerek sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimleri değerlendirilir. Uyum ve davranış sorunlarının önlenmesi ve çözümü konusunda çalışmalar yapılır. Duyguların tanınması, duyguların ifade edilmesi becerilerinin kazandırılması çalışmalarına katkıda bulunulur. Anne - babaların gereksinim duyduğu konularda rehberlik hizmeti sunulur.

Gelişim İzleme ve Geri Bildirim Çalışmalarımız: Çocuklarımızın sosyal, duygusal, bilişsel ve davranışsal gelişimleri okul ortamında izlenir. Çocuğun, gelişim takibi sırasında fark edilen ufak problemler daha fazla büyümeden okul ve aile ortamında uygulanacak yöntemler ile önlenir. Çocuğun gelişimiyle ilgili bir gecikme şüphesi söz konusu ise standardize edilmiş testler yardımıyla çeşitli alanlardaki gelişimi değerlendirilir ve gerekli terapi veya eğitim sürecine yönlendirilir.