Dev Çocuk Anaokuluna
Hoş Geldiniz

Özgün, yaratıcı, güvenli, gelişimi destekleyen ve sevgi dolu bir çevrede çocuklarımızın var olan yeteneklerinin ortaya çıkmasına ve gelişmesine yardımcı olmak; çocuklarımızda öğrenmeye ilgi uyandırmak; oyun yoluyla öğrenimlerini desteklemek; bilişsel, sosyal, duyusal, özbakım, dil ve psikomotor becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak;hayal gücünü geliştirmek ve sıradışı düşünebilmeyi desteklemek ve çocuğumuzun çevresi ile olan iletişimine sağlıklı biçimde yardımcı olmaktır.

Bizi tanıyın